Relacja

Część pierwsza – trekking z Narsarsuaq do Narsaq

Przygotowania

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

Dzień szósty

Dzień siódmy

Dzień ósmy

Dzień dziewiąty

Dzień dziesiąty

Mapa trekkingu

Część druga – Zodiakiem po fiordzie Tasermiut

Dzień jedenasty

Dzień dwunasty

Dzień trzynasty

Dzień czternasty

Dzień piętnasty

Dzień szesnasty

Dzień siedemnasty

Mapa

Część trzecia – odpoczywając w Nuuk

Dzień osiemnasty

Dzień dziewiętnasty

Dzień dwudziesty

Część czwarta – Ilulissat – preludium przed kajakami


Dzień dwudziesty-pierwszy


Dzień dwudziesty drugi

Część piąta – Pośród gór lodowych


Dzień dwudziesty-trzeci


Dzień dwudziesty czwarty


Dzień dwudziesty piąty


Dzień dwudziesty szósty


Dzień dwudziesty siódmy


Dzień dwudziesty ósmy

Mapa

Część szósta – okolice Ilulissat


Dzień dwudziesty dziewiąty


Dzień trzydziesty


Dzień trzydziesty pierwszy


Dzień trzydziesty drugi


Dzień trzydziesty trzeci


Dzień trzydziesty czwarty


Dzień trzydziesty piąty